☰ Menu
I LO im.Stanisława Dubois w Koszalinie
Herb I LO im.Stanisława Dubois w Koszalinie

Wtorek 11.12.2018

zaawansowane

Rejestr umów

                                                                 REJESTR UMÓW

 

 

Lp.

  Data

 umowy

(aneksu)

 

 

     Sygnatura

 

 

    Kontrahent

 

                        Przedmiot

                          umowy

 

       Okres

obowiązywania

 wartość

 umowy

 (wartość

  roczna)

 

1. 

 

 

01.01.2015

 

 

 

 

ILO.022.01.2015.ZD

16/2014/2015

 

Usługi Energetyczne

,,ENERG”

Koszalin

Nadzór, eksploatacja,

konserwacja automatyki węzła cieplnego w szkole nadzór nad automatyką wentylacji hali sportowej

 

01.01.2015 –

31.12.2015

 

 

 

 7.200,00

 

 

2.

 

 

 

 

02.01.2015

 

 

 

 

ILO.022.02.2015.ZD

15/2014/2015

 

 

 

Medycyna Szkolna ,,Zdrowa Szkoła”   

Koszalin

 

Wynajem pomieszczenia na

działalność pielęgniarki szkolnej

 

 

02.01.2015 –

31.12.2015

 

 

 

      10,00

 

 

 

3.

 

 

01.01.2015

 

 

ILO.022.03.2015.ZD

17/2014/2015

 

PGK Koszalin -

Koszalin

 

Wywóz nieczystości

01.01.2015 –

31.12.2015

 

12.640,00

 

4.

 

 

 

01.01.2015

 

 

 

ILO.022.04.2015.ZD

21/2014/2015

 

,,LESPOL” Konikowo

 

 

 

Wynajem powierzchni pod automaty /napoje, przekąski/

 

01.01.2015 –

30.06.2015

 

 

  3.000,00

 

 

5.

 

 

02.01.2015

 

 

ILO.022.05.2015.ZD

20/2014/2015

 

AB 8 Sp. z o.o.

Koszalin

 

 

Usługi medycyny pracy

 

 

02.01.2015 –

31.12.2015

 

  2.500,00

 

6.

 

 

23.12.2014

 

 

ILO.022.06.2015.ZD

32/2014/2015

 

PKP Energetyka

S.A Warszawa

 

Zakup energii Elektrycznej

 

 

01.01.2015 –

31.12.2015

 

80.500,00

7.

 

 

 

09.01.2015

 

 

 

ILO.022.07.2015.ZD

30/2014/2015

 

 

M.W.i K. Koszalin

 

 

 

Dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków

 

 

01.01.2015 –

31.12.2015

 

 

18.512,08

 

 

8.

 

 

09.01.2015

 

 

ILO.022.08.2015.ZD

31/2014/2015

 

M.W. I K Koszalin.

 

 

Odprowadzenie wód opadowych

 

 

01.01.2015 -

31.12.2015

 

  4.987,72

 

9.

 

 

 

 

 

30.12.2014

 

 

 

 

 

ILO.022.09.2015.ZD

25/2014/2015

 

 

 

LEX-CRIMEN

Koszalin

 

Elektroniczna ochrona obiektu szkoły

 

01.01.2015 –

31.12.2015

 

 

 

 

  3.247,20

 

 

 

 

10.

 

 

 

30.12.2014

 

 

 

ILO.022.10.2015.ZD

26/2014/2015

 

LEX-CRIMEN

Koszalin

 

 

Dozór techniczny urządzeń systemu sygnalizacji

 

01.01.2015 –

31.12.2015

 

 

  1.771,20

 

 

11.

 

 

01.01.2015

 

 

 

ILO.022.11.2015.ZD

24/2014/2015

 

EDEN Sp z. o.o.

Dąbrowa Górnicza

 

Dostawa wody mineralnej

 

 

01.01.2015 –

31.12.2015

 

 

  2.000,00

 

 

12.

 

 

 

14.12.2014

 

 

 

 

ILO.022.12.2015.ZD

18/2014/2015

 

 

Miejska Energetyka Cieplna Koszalin

 

Wynajem pomieszczenia pod węzeł cieplny

 

 

14.12.2014 –

13.12.2015

 

 

 

    887,04

 

 

.

13.

 

 

01.01.2015

 

 

 

ILO.022.13.2015.ZD

27/2014/2015

 

 

ORANGE SP. SA Warszawa

 

Usługi telekomunikacyjne

 

 

01.01.2015 –

31.12.2015

 

 

   2.266,60

 

 

14.

 

 

 

01.01.2015

 

 

 

ILO.022.13.2015.ZD

28/2014/2015

 

 

ORANGE SP. SA Warszawa

 

Usługi telekomunikacyjne

 

 

01.01.2015 –

31.12.2015

 

 

   2.266,60

 

 

15.

 

 

 

01.01.2015

 

 

 

ILO.022.14.2015.ZD

29/2014/2015

 

 

ORANGE SP. SA Warszawa

 

Usługi telekomunikacyjne

 

 

01.01.2015 –

31.12.2015

 

 

  2.226.20

 

 

16.

 

 

 

30.01.2015

 

 

 

ILO.022.15.2015.ZD

23/2014/2015

 

 

Hurtownia Opakowań

Koszalin

 

Dostawa środków czystości

 

 

01.02.2015 –

31.12.2015

 

 

14.000,00

 

 

17.

 

 

 

02.02.2015

 

 

 

ILO.022.16.2015.ZD

22/2014/2015

 

 

PARTNER XXXI-PIK

Koszalin

 

Dostawa papieru do ksera szkolnego

 

 

02.02.2015 –

31.12.2015

 

 

  2.600,00

 

 

18.

 

02.02.2015

 

 

 

ILO.022.17.2015.ZD

33/2014/2015

 

Wind Sernice

Warszawa

 

Wynajem hali sportowej

 

 

 

02.02.2015 –

31.05.2015

 

  1.620,00

 

 

19.

 

01.01.2015

 

ILO.022.18.2015.ZD

34/2014/2015

 

ORANGE SP. SA Warszawa

 

Usługi telekomunikacyjne

 

 

01.01.2015 -  

31.12.2015

 

    4.800,00

 

20.

 

 

21.01.2015

 

ILO.022.19.2015.ZD

35/2014/2015

Przedsiębiorstwo

Gosp. Komunalnej

Kopszalin

 

Wywóz odpadów

 

21.01.2015 –

31.12.2015

 

11.120,00

 

21.

 

01.01.2015

 

ILO.022.20.2015.ZD

36/2014/2015

 

Klub Sportowy

Akademia Acrobatika

 

Wynajem małej Sali gimnastycznej

 

07.01.2015 –

30.06.2015

 

Wynajem

nieodpłatny

 

22.

 

 

1.04.2015

 

ILO.022.21.2015.ZD

37/2014/2015

 

Adam Wojciechowski

Koszalin

 

Wynajem Hali Sportowej

 

01.04.2015 –

31.05.2015

 

    180,00

 

23.

 

 

23.03.2015

 

ILO.022.22.2015.ZD

38/2014/2015

 

Aleksandra Nowak

Koszalin

 

Najem Sklepiku Szkolnego

 

23.03.2015 –

30.06.2015

 

  2.450,00

 

24.

 

24.03.2015

 

ILO.022.23.2015.ZD 39/2014/2015

 

P.H. REBIS SP.J

E i E Baranowscy

 

Wynajem Malej Hali Gimnastycznej

 

24.03.2015 –

30.04.2015

 

 

     375,00

 

25.

 

30.03.2015

 

 

ILO.022.24.2015.ZD

40/2014/2015

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Poznań

 

Wynajem pomieszczeń szkolnych na odbiór i sprawdzanie prac egzaminu gimnazjalnego

 

30.03.2015 –

12.05.2015

 

   3.690,00

 

26.

 

29.04.2015

 

 

ILO.022.25.2015.ZD

41/2014/2015

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Poznań

 

Wynajem pomieszczeń szkolnych na odbiór i sprawdzanie prac egzaminu maturalnego

 

29.04.2015 –

02.06.2015

 

12.300,00

 

27.

 

04.05.2015

 

 

ILO.022.26.2015.ZD

42/2014/2015

 

P.H. REBIS SP.J

E i E Baranowscy

Słupsk

 

Wynajem Malej Hali Gimnastycznej

 

04.05.2015 –

31.05.2015

 

     375,00

 

28.

 

 

30.04.2015

 

ILO.022.27.2015.ZD

43/2014/2015

Pracownia Projektowa

Adam Spychalski

Koszalin

 

Wykonanie projektu budowlanego docieplenia

poddasza

 

30.04.2015 –

30.05.2015

 

   6.100,00

 

29

 

4.05.2015

 

ILO.022.28.2015.ZD

44/2014/2015

 

,,PRESTO”

Daniel Krakowiak

Nikłonice

 

Wynajem Hali Sportowej na cele rekreacyjne

 

05.05.2015 –

10.06.2015

 

      675,00

 

30.

 

 

08.06.2015

 

ILO.022.29.2015.ZD

45/2014/2015

 

,,Hi Word” szkoła

języka angielskiego

Koszalin

 

Wynajem Auli szkolnej na przeprowadzenie egzaminu z  j. ang.

 

20.06.2015

 

      400,00

 

31.

 

08.07.2015

 

ILO.022.30.2015.ZD

46/2014/2015

 

,,CORRECTO” Sp.

Z o. o Manowo

 

Remont tarasu hali sportowej

 

09.07.2015 –

30.07.2015

 

  37.500,00

 

32.

 

26.01.2015

 

ILO.022.31.2015.ZD

47/2014/2015

 

Energia- Operator

Gdańsk

 

Sprzedaż rezerwowej energii elektrycznej

 

01.01.2015

 

 

33.

 

 

06.07.2015

 

ILO.022.32.2015.ZD

48/2014/2015

 

Nadzory-Kosztorysy-Projekty

Janusz Dziurda

 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

zadań remontowych w szkole

 

06.07.2015 -

30.08.2015

 

   6.800,00

 

 

34.

 

27.07.2015

 

 

ILO.022.33.2015.ZD49/2014/2015

Firma Remontowo-

Budowlana

A-Z Marek Twardowski

Krtetomino

Przetarg Nieograniczony

,,Docieplenie stropu poddasza”

 

27.07.2015 –

21.08.2015

 

197.231,98

 

35.

 

27.07.2015

 

 

ILO.022.34.2015.ZD

50/2014/2015

Firma Remontowo-

Budowlana

A-Z Marek Twardowski

Kretomino

Przetarg Nieograniczony

,,Remont ścian i sufitów ciągów komunikacyjnych II piętra szkoły”

 

27.07.2015 –

15.08.2015

 

108.367,88

 

36.

 

10.08.2015

 

 

LLO.022.35.2015.ZD

51/2014/2015

Firma Remontowo-

Budowlana

A-Z Marek Twardowski

Kretomino

Roboty dodatkowe dot.zadania:

Przetarg Nieograniczony

,,Remont ścian i sufitów ciągów komunikacyjnych II piętra szkoły”

 

10.08.2015 –

15.08.2015

 

14.594,43

 

37.

 

 

10.08.2015

 

ILO.022.36.2015.ZD

52/2014/2015

Firma Remontowo-

Budowlana

A-Z Marek Twardowski

Kretomino

Roboty dodatkowe dot.zadania:

Przetarg Nieograniczony

;;Docieplenie stropu poddasza’’

 

10.08.2015 –

21.08.2015

 

  1.643,97

 

38.

 

01.09.2015

 

ILO.022.37.2015.ZD

01/2015/2016

 

Piotr Ryckiewicz

Koszalin

 

Wynajem Hali Sportowej na zajęcia rekreacyjno-sportowe

 

07.09.2015 –

30.06.2016

 

   6.750.00

 

39.

 

 

03.09.2015

 

ILO.022.38.2015.ZD

02/2015/2016

 

Bartosz Ciszewski

Koszalin

 

Wynajem Hali Sportowej na zajęcia rekreacyjno-sportowe

 

08.09.2015 –

30.06.2016

 

 

   6.750,00

 

40.

 

01.09.2015

 

 

ILO.022.39.2015.ZD

03/2015/2016

 

,,PRESTO”

Daniel Krakowiak

Koszalin

 

Wynajem Hali Sportowej na zajęcia rekreacyjno-sportowe

 

01.09.2015 –

30.06.2016

 

   6.750,00

 

41.

 

 

01.09.2015

 

ILO.022.40.2015.ZD

04/2015/2016

 

Przedsiębiorstwo Handlowe E. I E Baranowscy Sp.J.

Słupsk

 

Wynajem  Małej Sali Gimnastycznej na zajęcia rekreacyjno-sportowe

 

02.09.2015 –

31.05.2016

 

   3.375,00

 

 

42.

 

01.09.2015

 

 

ILO.022.41.2015.ZD

05/2015/2016

Klub Sportowy

,,Akademia Acrobatika

Koszalin

 

Wynajem Małej Sali Gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe

 

03.09.2015 –

31.12.2015

 

   4.000,00

 

43.

 

30.09.2015

 

 

ILO.022.42.2015.ZD

06/2015/2016

 

Aleksandra Nowak

Koszalin

 

Wynajem sklepiku szkolnego

 

01.09.2015 –

30.09.2015

 

      330,00  

 

44.

 

01.09.2015

 

 

ILO.022.43.2015.ZD

07/2015/2016

 

,,LESPOL” Firma

Usługowo-Handlowa Leszek Trusiło

 

Instalacja urządzenia /automatu/ do przekąsek

 

01.09.2015 –

31.12.2015

 

   1.000,00

 

45.

 

 

01.09.2015

 

ILO.022.44.2015.ZD

08/2015/2016

 

Firma Handlowa

,,KAMPA” Mariusz

Czaplejewski Stare Bielice

 

Wynajem Hali Sportowej na zajęcia rekreacyjno-sportowe

 

03.09.2015 –

30.06.2016

 

   6.750,00

 

46.

 

07.09.2015

 

ILO.022.45.2015.ZD

09/2015/2016

 

,,Wind Sernice”           Sp. Z o o Warszawa

 

Wynajem Hali Sportowej na zajęcia rekreacyjno-sportowe

 

09.09.2015 –

30.06.2016

 

   6.750,00

 

47.

 

 

15.09.2015

 

ILO.022.46.2015.ZD

10/2015/2016

 ,,BUD-REN”

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Koszalin

 

Wykonanie i montaż okien i drzwi w budynku szkoły

 

15.09.2015 –

15.11.2015

 

15.903,90

 

48.

 

11.09.2015

 

 

ILO.022.47.2015.ZD

11/2015/2016

 

,,Corecto” Sp. Z o o

    Manowo

 

Remont wejścia głównego do szkoły

Naprawa ścian hali sportowej

Wykonanie zabezpieczenia przed woda opadową

na strych szkoły

 

14.09.2015 –

09.10.2015

 

 

35.000,00

 

49.

 

 

19.09.2015

 

ILO.022.48.2015.ZD

12/2015/2016

HA-BART Impresariat Artystyczny

Tomaszów Mazowiecki

 

 

Spektakl teatralny dla dzieci w auli szkolnej

 

02.10/2015

 

      200,00

 

50

 

 

30.09.2015

 

ILO.022.49.2015.ZD

13/2015/2016

 

Anetta Usidus

Koszalin

 

Wynajem sklepiku szkolnego

 

01.10.2015 –

30.06.2016

 

  6.300,00

 

 

51

 

08.10.2015

 

 

 

ILO.022.50.2015.ZD

14/2015/2016

Miejska

Straż Pożarna

Koszalin

 

Wynajem hali sportowej na zajęcia rekreacyjne

 

08.10.2015 –

30.06.2015

 

 nie odpłatnie

 

52

 

10.11.2015

 

 

 

ILO.022.51.2015.ZD

15/2015/2016

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Warszawa

 

Wynajem sali lekcyjnej na warsztaty dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych

 

16.11.2015

 

    300,00

 

53

 

14.12.2015

 

 

ILO.022.52.2015.ZD

Miejska Energetyka Miejska Koszalin

Najem pomieszczenia węzła cieplnego w budynku szkoły

 

14.12.2015 –

13.12.2015

 

   80,64

 

54

 

 

22.12.2015

 

ILO.022.53.2015.ZD

Orange – Polska Spółka Akcyjna w

Warszawie

Świadczenie usług telekomunikacyjnych /ISDN/

Dla numeru zakończenia sieci 943410444

 

01.01.20116 –

31.12.2016

 

1.900,00

 

55

 

22.12.2015

 

ILO.022.54.2015.ZD18/2015/2018

Orange – Polska Spółka Akcyjna w

Warszawie

Świadczenie usług telekomunikacyjnych /ISDN/

Dla numeru zakończenia sieci 943423829

 

01.01.20116 –

31.12.2016

 

1.850,00

 

56

01.01.2016

19/2015/2016

PGK Koszalin

Wywóz nieczystości

1.01.2016-

31.12.2016

 

11.000,00

 

57

 

04.01.2016

 

20/2015/2016

 

Lespol Konikowo

 

Wynajem powierzchni pod dystrybutor przekąsek

04.01.2016-

31.12.2016

 

3.000,00

 

58

 

23.12.2015

 

21/2015/2016

 

Miejskie Wodociągi

I kanalizacja

 

Odprowadzenie wód opadowych

01.01,2016-

31.12.2016

 

4.800,00

 

59

 

23.12.2015

 

22/2015/2016

 

Miejskie Wodociągi

I kanalizacja

 

Dostawa wody i odprowadzenie ścieków

01.01.2016-

31.12.2016

 

17.000,00

 

60

 

31.12.2015

 

23/2015/2016

 

Akademia Acrobatika Koszalin

 

Wynajem małej Sali gimnastycznej

01.01.2016-

31.01.2016

 

100,00

 

61

 

02.01.2016

 

24/2015/2016

 

AB 8 Spółka z o o

 

Medycyna pracy

02.01.2016-

31.12.2016

2.600,00

 

62

 

02.01.2016

 

25/2015/2016

 

ENERG Koszalin

Nadzór nad automatyką węzła cieplnego CO CW

02.01.2016-

31.12.2016

 

7.200,00

 

63

 

11.01.2016

 

26/2015/2016

 

NZZZ Solidarność

 

 

Wynajem auli szkolnej

28.01.2016-

28.12.2016

 

200,00

 

64

 

11.01.2016

 

27/2015/2016

 

Partner XXI-PIK Koszalin

 

Dostawa papieru do ksera szkolnego

11.01.2016-

31.12.2016

 

2.500,00

 

65

 

13.01.2016

 

28/2015/2016

 

Lex-Crimen Koszalin

 

Monitoring obiektu szkoły

01.01.2016-

31.12.2016

3.247,20

 

66

 

13.01.2016

 

29/2015/2016

 

Lex-Crimen Koszalin

 

Konserwacja systemu monitoringu

01.01.2016-

31.12.2016

 

1.772,20

 

67

 

08.01.2016

 

30/2015/2016

 

Roma -Koszalin

 

Dostawa środków czystości

08.01.2016-

31.12.2016

 

14.000,00

 

68

 

31.12.2015

 

31/2015/2016

 

Zdrowa szkoła Koszalin

 

Dzierżawa pomieszczenia dla pielęgniarki

04.01.2016-

31.12.2016

 

1,00

 

69

 

02.12.2015

 

32/2015/2016

 

PGE Obrót S.A

 

Sprzedaż energii elektrycznej

01.01.2016-

31.12.2016

 

81.000,00

 

70

 

01.01.2016

 

33/2015/2016

 Eden Sp. Zoo

Dąbrowa górnicza

 

Dostawa wody dla pracowników

01.01.2016-

31.12.2016

 

 

71

 

 

72

 

01.01.2016

 

 

01.01.2016

 

34/2015/2016

 

 

35/2015/2016

 

Orange Polska

 

 

Orange Polska

 

Usługa telekomunikacyjna

 

 

Usługa telekomunikacyjna

01.01.2016-

31.12.2016

 

 

01.01.2016-

31.12.2016

 

 

1.900,00

 

73

 

17.02.2016

 

36/2015/2016

 

Zbór Świadków Johowy

 

Wynajem auli

23.03.2016-

23.03.2016

 

210,00

 

74

 

25.02.2016

 

37/2015/2016

 

Okręgowa Komisja

Egzaminacyjna Poznań

 

Wynajem sal lekcyjnych komputerowych

 

27.02.2016-

27.02.2016

 

 125,03

 

75

 

01.01.2016

 

38/2015/2016

 

I LO

 

Kilometrówka

01.01.2016-

31.12.2016

 

960,00

 

76

 

01.01.2016

 

41/2015/2016

 

Poczta Polska Sp. A

 

Opłaty pocztowe

02.01.2016

31.12.2016

 

900,00

 

77

 

31.03.2016

 

42/2015/2016

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Poznań

 

Wynajem pomieszczeń szkolnych

31.03.2016-

10.05.2016

 

3.198,00

 

78

 

29.04.2016

 

43/2015/2016

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Poznań

 

Wynajem pomieszczeń szkolnych

29.04.2016-

31.05.2016

 

12.300,00

 

79

 

17.06.2016

 

44/2015/2016

 

Espirt Polska S.p zoo

Warszawa

 

Wynajem hali sportowej

17.06.2016-

17.06.2016

 

    405,00

 

80

 

15.06.2016

 

45/2015/2016

 

AMT-Firma szkoleniowo konsultacyjna

 

Prowadzenie szkoleń okresowych BHP

Pracowników szkoły

15.06.2016-

31.12.2017

 

 

81

 

15.07.2016

 

46/2015/2016

 

Correcto Sp. zoo

 

Remont korytarzy 1 piętra szkoły

18.07.2016-

15.08.2016

 

123.000,00

 

82

 

18.07.2016

 

47/2015/2016

 Bud-Ren

PPH Koszalin

 

Nadzór nad rob. remontowymi

18.07.2016-

30.08.2016

 

1.524,35

 

 

Lp.

  Data

 umowy

(aneksu)

 

 

     Sygnatura

 

 

    Kontrahent

 

                        Przedmiot

                          umowy

 

       Okres

obowiązywania

 wartość

 umowy

 (wartość

  roczna)

 

1. 

 

 

30.08.2016

 

01/2016/2017

 

Anetta Usidus Koszalin

 

Wynajem pomieszczenia bufetowego

 

01.09.2016 –

30.06.2017

 

7.000,00

 

2.

 

 

 

 

01.09.2016

 

02/2016/2017

 

Piotr Ryckiewicz

Koszalin

 

Wynajem hali sportowej na zajęcia rekreacyjno-sportowe

 

01.09.2016 –

30.06.2017

 

 5.400,00

 

3.

 

 

01.09.2016

 

03/2016/2017

 

,,KAMPA”-Mariusz Czaplejewski

 

Wynajem hali sportowej na zajęcia rekreacyjno-sportowe

 

01.09.2016 –

30.06.2017

 

 5.400,00

 

4.

 

 

 

30.08.2016

 

04/2016/2017

 

P.H ,,REBIS” –         E.E Baranowscy

Słupsk

 

Wynajem małej sali gimnastycznej na zajęcia rekreacyjno-sportowe

 

01.09.2016 –

30.04.2017

 

 2.400.00

 

5.

 

30.08.2016

 

05/2016/2017

 

,,PRESTO” –

 Daniel Krakowiak

Świeszyno

 

Wynajem hali sportowej na zajęcia rekreacyjno-

sportowe

 

01.09.2016 –

30.05.2017

 

4.860.00

 

6.

 

06.09.2016

 

06/2016/2017

 

,,WIND SERVICE

Sp. z o o

Warszawa

 

Wynajem hali sportowej na zajęcia rekreacyjno-

sportowe

 

07.09.2016 –

31.05.2017

 

4.860,00

 

7.

 

06.09.2016

 

07./2016/2017

 

,,HA-BART”

Impresariat Artystyczny

Tomaszów Mazowiecki

 

Wynajem Auli szkolnej na wystawienie

spektaklu dla dzieci

 

30.09.2016

 

  200,00

 

8.

 

15.09.2016

 

08.2016/2017

 

Państwowa Straż

Pożarna w Koszalinie

 

Wynajem - nieodpłatnie-hali sportowej

na zajęcia rekreacyjno-Sportowe

 

15.09.2016 –

30.06.2017

 

      -

 

9.

 

30.09.2016

 

9/2016/2017

 

AZS Sp. Akcyjna

 

Wynajem Hali Sportowej na trening Najemcy

 

12.10.2016

 

  1 80,00

 

10

 

20.10.2016

 

10/2016/2017

 

Henryk Krzemieniecki

 

Umowa nadzoru wykonania hydrantów

25.10.2016-

 5.12. 2016

 

 1.055,21

 

11

 

20.10.2016

 

11/2016/2017

Correcto Spółka Zoo

 

Wykonanie hydrantów w szkole

25.10.2016-

  5.12.2017

52.760,00

 

12

 

 

 

13

 

12..11.2016

 

 

 

14.11.2016

 

12/2016/2017

 

 

 

13/2016/2017

 

Norbert Nowe

 

 

 

Correcto Spółka Zoo

 

Wynajem hali sportowej na zajęcia rekreacyjne

 

 

 

Roboty uzupełniające przy wykonaniu instalacji

Hydrantów w szkole

 

19.11.2016-

19.11.2016

 

14.11.2016-

05.12 2016

 

    240,00

 

 

 

1.999,72

 

14

 

21.11.2016

 

14/2016/2017

 

AZS Spółka Akcyjna

 

Wynajem hali sportowej na trening

06.12.2016-

06.12.2016

 

   135,00

 

15

 

19.12.2016

 

15/2016/2017

 

Vittoria Konstancin

 

Dostawa i montaż tablicy przesuwnej

19.12.2016

20.01.2017

 

6.150,00

 

16

 

27.12.2017

 

16/2016/2017

 

Katarzyna Praczyk

Koszalin

 

Wynajem hali sportowej

07.01.2017

7.01.2017

 

   160,00

 

17

 

02.01.2017

 

17/2016/2017

 

Energ Koszalin

 

Nadzór nad automatyką węzła cieplnego CO iCW

 

02.01.2017-

31.12.2017

 

7.200,00

 

18

 

 

02.01.2017

 

18/2016/2017

 

PGK Koszalin

 

Wywóz nieczystości

02.01.2017-

31.12.2017

 

11.200,00

 

19

 

 

14.12.2016

 

19/2016/2017

 

MEC Koszalin

 

Wynajem pomieszczenia

14.12.2016-

31.12.2016

 

      73,92

 

20

 

 

02.01.2017

 

20/2016/2017

 

AB 8 spółka Zoo

 

Świadczenie usług w zakresie medycyny pracy

 

02.01.2017-

31.12.2017

 

2.500,00

 

21

 

 

01.01.2017

 

21/2016/2017

 

Orange Polska Sp.A.

 

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

02.01.2017-

31.12.2017

 

3.800,00

 

22

 

02.01.2017

 

22/2016/2017

 

Zdrowa Szkoła

 

Wynajem pomieszczenia na gabinet pielęgniarki

 

02.01.2017-

31.12.2017

 

1,23

 

23

 

28.02.2017

 

23/2016/2017

 

AZS Spółka Akcyjna

 

Wynajem hali sportowej na trning

03.03.2017-

03.03.2017

 

135,00

 

24

 

19.01.2017

 

24/2016/2017

 

ROMA Sp.J Koszalin

 

Zaopatrzenie w środki czystości

 

19/01.2017-

31.12.2017

 

 

14.000,00

 

25

 

2.08.2016

 

25/2016/2017

 

ARTPOL  Koszalin

 

Wykonanie projektu hydrantów w budynku ILO

02.08.2016-

01.09.2016

 

6.200,00

 

26

 

 

13.01.2017

 

26/2016/2017

 

Lex-Crimen Koszalin

 

Monitoring obiektu szkoły

13.01.2017-

31.12.2017

 

3.247,20

 

27

 

13.01.2017

 

27/2016/2017

 

Lex-Crimen Koszalin

 

Konserwacja systemu monitoringu obiektu szkoły

13.01.2017-

31.12.2017

 

1.712,20

 

28

 

06.12.2016

 

28/2016/2017

 

Novum S.A

 

Sprzedaż Energi Elektrycznej

01.01.2017-

31.12.2017

 

80.500,00

 

29

 

01.01.2017

 

29/2016/2017

 

Mec Koszalin

 

Wynajem pomieszczenia pod węzeł cieplnym

01.01.2017-

31.12.2017

 

1.188,47

 

30

 

 

17.01.2017

 

30/2016/2017

 

Miejskie Wodociągi i                Kanalizacja Sp. Zoo

 

Dostarczenie wody i odbiór ścieków

01.01.2017-

31.12.2017

 

18.600,00

 

31

 

 

17.01.2017

 

 

31/2016/2017

 

 

Miejskie Wodociągi i                Kanalizacja Sp. Zoo

 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych

 

01.01.2017

31.12.2017

 

 

5.000,00

 

 

32

 

 

02.01.2017

 

 

32/2016/2017

 

 

Poczta Polska Sp. A

 

 

Umowa na opłatę pocztową

 

02.01.2017

31.12.2017

 

957,00

 

33

 

 

20.12.2016

 

33/2016/2017

 

I LO

 

Umowa kilometrówki

01.01.2017-

31.12.2017

 

960,00

 

34

 

28.02.2017

 

34/2016/2017

 

Oxford University

Press Polska  Sp. Zoo

 

Wynajem auli szkolnej na szkolenie

04.03.2017-

04.03.2017

 

300,00

 

35

 

28.02.2017

 

35/2016/2017

 

Zbór Świdkow Jehowy

 

Wynajem auli szkolnej

11.04.2017-

11.04.2017

 

350,00

 

36

 

28.02.2017

 

36/2016/2017

 

AZS Sp. A

 

Wynajem hali sportowej na trening

03.03.2017-

03.03.2017

 

135,00

 

37

 

01.01.2017

 

37/2016/2017

 

EDEN Sp. Zoo

 

Dostawa wody mineralnej

01.01.2017-

31.12.2017

 

2.000,00

 

38

 

16.03.2017

 

38/2016/2017

 

AZS Sp. A Koszalin

 

Wynajem hali sportowej na trening

16.03.2017-

16.03.2017

 

135,00

 

39

 

27.03.2017

 

39/2016/2017

 

AZS Sp. A Koszalin

 

Wynajem hali sportowej na trening

27.03.2017-

27.03.2017

 

135,00

 

40

 

29.03.2017

 

40/2016/2017

 

 

AZS Sp. A Koszalin

 

Wynajem hali sportowej na trening

 

30.03.2017-

30.03.2017

 

135,00

 

41

 

31.03.2017

 

41/2016/2017

 

Partner XXI-PIK

 

Dostawa papieru do ksera szkolnego

31.03.2017-

31.12.2017

 

2.600,00

 

42

 

 

14.04.2017

 

42/2016/2017

 

Okręgowa Komisja

Egzaminacyjna Poznań

 

Wynajem pomieszczeń szkolnych na odbiór prac

maturalnych

19.04.2017-

06.06.2017

 

13.653,00

 

43

 

30.04.2017

 

43/2016/2017

 

Rebis Słupsk

 

Wynajem małej hali

01.05.2017-

30.06.2017

 

100,00

 

44

 

28.06.2017

 

44/2016/2017

 

Correcto Sp. Zoo

 

Remont ciągów komunikacyjnych parteru szkoły

30.06.2017-

15.08.2017

 

119.000,00

 

45

 

27.06.2017

 

45/2016/2017

 

PPH Bud-Ren

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

27.06.2017

31.08.2017-

 

1.547,00

 

46

 

10.07.2017

 

46/2016/2017

 

Technobud Warszawa

 

Wykonanie ekspertyzy i projektu na osuszenie

budynku szkoły

10.07.2017-

31.10.2017

 

49.200,00

 

47

 

21.08.2017

 

47/2016/2017

HA-BART”

Impresariat Artystyczny

Tomaszów Mazowiecki

 

 

Wynajęcie auli szkolnej na przedstawienie 

Teatralne dla dzieci

29.09.2017-

29.09.2017

 

200,00

 

           

 

01.09.2017

1/2017/2018

 

 

 

Kampa - Firma Handlowa

Biesiekierz

Wynajem hali sportowej

1.09.2017-

30.06.2018

5.400,00

2

01.09.2017

2./2017/2018

 

 

Piotr Ryckiewicz

Wynajem hali sportowej

1.09.2017-

30.06.2018

 

5.400,00

 

3

 

01.09.2017

 

3/2017/2018

 

Wind-Service  SP. Zoo

 

Wynajem hali sportowej

1.09.2017-

31.05.2018

 

4.860,00

                       
                       

 

 

 

 

Lp.

 

Data

 umowy

(aneksu)

 

 

 

   Sygnatura

 

 

 

 

 

        Kontrahent

 

 

                 Przedmiot umowy

 

Okres

obowiązywania

 

 

wartość

 umowy

 (wartość

  roczna)

1

 

01.09.2017

1/2017/2018

 

 

 

 

,,Kampa” –

Firma Handlowa

Biesiekierz

Wynajem hali sportowej

1.09.2017-

30.06.2018

5.400,00

2

01.09.2017

2./2017/2018

 

 

 

Piotr Ryckiewicz

Wynajem hali sportowej

1.09.2017-

30.06.2018

 

5.400,00

 

3

 

01.09.2017

 

3/2017/2018

 

Wind-Service  SP. Zoo

Warszawa

 

Wynajem hali sportowej

1.09.2017-

31.05.2018

 

4.860,00

 

4

 

 

01.09.2017

 

 

4/2017/2018

Anetta Osidus

75-070 Koszalin

 

Wynajem bufetu szkolnego

1.09.2017-

30.06.2018

 

7.000,00

 

5

 

 

01.09.2017

 

5/2017/2018

Paweł Baranowski

 

Wynajem małej sali gimnastycznej

1.09.2017-

30.04.2018

 

 1.600,00

 

6

 

 

 

 

07.09.2017

 

 

6/2017/2018

 

Daniel Krakowiak

,,Presto” Niekłonice

 

Wynajem hali sportowej

7.09.2017-

30.05.2018

4.860,00

 

7

 

12.09.2017

 

 

7/2017/2018

,,British Word”

75-800 Koszalin

Wynajem hali sportowej

15.09.2017-

30.06.2018

3.600,00

 

8

 

 

 

 

2.10.2017

 

 

 

8/2017/2018

Komenda Miejskiej Straży

Pożarnej

Wynajem hali sportowej

02.10.2017-

30.06.2018

nieodpłatnie

 

9

 

2.01.2018

 

9/2017/2018

 

PGK Koszalin

 

Wywóz nieczystości

 

02.01.2018-

31.12.2018

 

8.200,00

 

10

 

2.01.2018

 

10/2017/2018

 

,,Zdrowa Szkoła Koszalin

 

Wynajem pomieszczenia na gabinet pielęgniarki

02.01.2018-

31.12.2018

 

        1,23

 

11

 

5.01.2018

 

11/2017/2018

 

AZS Koszalin

 

Wynajem hali sportowej

 

05,06,09.01.2018

 

     405,00

 

12

 

 

5.01.2018

 

12/2017/2018

 

Uczniowski klub sportowy

,,Ursynów”

 

Wynajem hali sportowej

19.01.2018-

25.01.2018

 

  1.440,00

 

13

 

 

1.01.2018

 

13/2017/2018

 

Miejska Energetyka

Miejska Koszalin

 

Wynajem pomieszczenia węzła cieplnego

01.01.2018-

31.12.2018

 

     1.08,04

 

14

 

 

9.01.2018

 

14/2017/2018

Firma Handlowo-

Usługowa - Andrzej

Lisowski Koszalin

 

Wynajem hali sportowej

16.01.2018-

27.03.2018

 

    1.080,00

 

 

15

 

 

 

1.01.2018

 

 

15/2017/2018

16/2017/2018

17/2017/2018

18/2017/2018

 

 

Orange Polska Spółka

Akcyjna

 

 

Usługi telekomunikacyjne

 

 

01.01.2018-

31.12.2018

  

 

 3.700,00

 

16

 

 

16.01.2018

 

 

19/2017/2018

Hurtownia i Wytwórnia

Opakowań ,,Roma”

Koszalin

Dostawa środków czystości

16.01.2018-

31.12.2018

 

   15.000,00

 

17

 

11.01.2018

 

20/2017/2018

 

 

AB 8 Spółka z o o

Koszalin

Świadczenie usług medycznych w zakresie

medycyny pracy

11.01.2018-

31.12.2018

 

     2.100,00

 

18

 

 

02.01.2018

 

 

21/2017/2018

 

Usługi Energetyczne

Sławomir Gajek Koszalin

 

Nadzór nad urządzeniami automatyki węzła

cieplnego /CO I CW/ oraz wentylacji hali

sportowej

 

02.01.2018-

31.12.2018

 

 

      7.200,00

 

 

19  

 

 

 

12.01.2018

 

22/2017/2018

 

AZS Koszalin

 

Wynajem hali sportowej

 

12.01.2018

 

      135,00

 

20

 

29.01.2018

 

23/2017/2018

 

Hurtownia artykułów

Biurowych ,,Druczek”

Koszalin

 

Dostawa papieru na potrzeby ksera szkolnego

 

01.02.2018-

31.12.2018

 

    3.000,00

 

21

 

 

10.01,2018

 

 

25/2017/2018

Agencja ochrony

,,Lex-Crimen” Koszalin

Ochrona elektroniczna obiektu szkoły i

konserwacja sytemu monitoringu

 

01.01.2018-

31.12.2018

                                                                                                                                                                                                                              5018,00

 

22

 

 

 

12.12.2018

 

 

26/2017/2018

Energia – Obrót S.A

Gdańsk

 

 

Zakup energii elektrycznej

01.01.2018-

31.12.2018

 

  69.000,00

 

23

 

 

24

 

 

01.01.2018

 

 

31.01.2018

 

27/2017/2018

 

 

28/2017/2018

 

,,Top Serwis” Koszalin

 

 

Poczta Polska SA

Zakup materiałów eksploatacyjnych

do drukarek

 

 

Opłaty pocztowe

01.02.2018-

31.12.2018

 

01.01.2018-

31.12.2018

 

    6.704,00

 

 

  2.231,00

 

25

 

 

22.01.2018

 

29/2017/2018

 

 

 

Miejskie Wodociągi i

Kanalizacja Koszalin

Dostarczenie wody i odprowadzenie

Ścieków

 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych

 

01.01.2018-

31.12.2018

 

19.400,00

 

26

 

 

 

 

12.02.2018

 

31/2017/2018

 

Przedsiębiorstwo

Handlowew ,,DUET”

Koszalin

 

Sprzedaż artykułów papirniczych

 

12.02.2018-

31.12.2018

 

  4.000,00

 

27

 

 

10.01.2018

 

32/2017/2018

 

Agencja Ochrony

,,Lex-Crimen Koszalin

 

Usługa dozoru technicznego urządzeń

systemu sygnalizacji

 

01.01.2018-

31.12.2018

 

  1.800,00

 

28.

 

 

2.01.2018

 

33/2017/2018

 

Eden Springs Spółka z o o

Dąbrowa Górnicza

 

Sprzedaż wody w butlach

 

02.01.2018-

31.12.2018

 

     500,00

 

29

 

 

 

23.02.2018

 

34/2017/2018

 

,,AZS” Spółka Akcyjna

Koszalin

 

Wynajem Sali Sportowej

 

25.02.2018

 

     135,00

 

30

 

 

 

26.02.2018

 

35/2017/2018

,

,AZS” Spółka Akcyjna

Koszalin

 

Wynajem Sali Sportowej

 

27.02.2018

 

     135,00

 

31

 

 

27.02.2018

 

 

36/2017/2018

 

Oxford  Universiy

Warszawa

 

Wynajem Sali lekcyjnej

 

08.03.2018

 

       50,00

 

32

 

 

 

12.03.2018

 

 

 

37/2017/2018

 

Infomedic.pl Sp z o o

 Koszalin

 

Wynajem Sali Sportowej

 

08.06.2018-

10.06.2018

 

 

 2.460,00

 

33

 

 

 

16.04.2018

 

38/2017/2018

 

,,Fundacja Młodzieżowej

Przedsiębiorczości

Warszawa

 

Wynajem Sali Lekcyjnej

 

19.04.2018

 

    300,00

 

34

 

 

18.04.2018

 

39/2017/2018

 

Klub brydżowy ,,Kontra”

 

Wynajem Auli Szkolnej

 

09.06.2018

 

Nieodpłatnie

 

35

 

 

11.04.2018

 

40/2017/2018

 

Okręgowa Komisja

Egzaminacyjna Poznań

 

Wynajem pomieszczeń szkolnych na odbiór prac egzaminacyjnych i sprawdzanie matur

 

18.04.2018-

30.05.2018

 

11.808,00

 

36

 

 

26.04.2018

 

41/2017/2018

 

Paweł Baranowski

 

Wynajem małej Sali gimnastycznej

10.14.17.28

 05.2018

 

     500,00

 

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X