☰ Menu
I LO im.Stanisława Dubois w Koszalinie
Grafika zawierająca herb I LO im.Stanisława Dubois w Koszalinie

Czwartek 05.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr umów

Lp.

Data umowy

(aneksu)

Sygnatura

Kontrahent

Przedmiot umowy

Okres

obowiązywania

Wartość umowy

(wartość roczna)

1

01.09.2017

1/2017/2018

„Kampa” – Firma Handlowa Biesiekierz

Wynajem hali sportowej

01.09.2017-30.06.2018

5 400,00

2

01.09.2017

2/2017/2018

Piotr Ryckiewicz

Wynajem hali sportowej

01.09.2017-30.06.2018

5 400,00

3

01.09.2017

3/2017/2018

Wind-Service Sp. z o.o. Warszawa

Wynajem hali sportowej

01.09.2017-31.05.2018

4 860,00

4

01.09.2017

4/2017/2018

Anetta Osidus 75-070 Koszalin

Wynajem bufetu szkolnego

01.09.2017-30.06.2018

7 000,00

5

01.09.2017

5/2017/2018

Paweł Baranowski

Wynajem małej sali gimnastycznej

01.09.2017-30.04.2018

1 600,00

6

07.09.2017

6/2017/2018

Daniel Krakowiak „Presto” Niekłonice

Wynajem hali sportowej

07.09.2017-30.05.2018

4 860,00

7

12.09.2017

7/2017/2018

„British Word” 75-800 Koszalin

Wynajem hali sportowej

15.09.2017-30.06.2018

3 600,00

8

02.10.2017

8/2017/2018

Komenda Miejskiej Straży Pożarnej

Wynajem hali sportowej

02.10.2017-30.06.2018

nieodpłatnie

9

02.01.2018

9/2017/2018

PGK Koszalin

Wywóz nieczystości

02.01.2018-31.12.2018

8 200,00

10

02.01.2018

10/2017/2018

„Zdrowa Szkoła” Koszalin

Wynajem pomieszczenia na gabinet pielęgniarki

02.01.2018-31.12.2018

1,23

11

05.01.2018

11/2017/2018

AZS Koszalin

Wynajem hali sportowej

05,06,09.01.2018

405,00

12

05.01.2018

12/2017/2018

Uczniowski klub sportowy „Ursynów”

Wynajem hali sportowej

19.01.2018-25.01.2018

1 440,00

13

01.01.2018

13/2017/2018

Miejska Energetyka Cieplna Koszalin

Wynajem pomieszczenia węzła cieplnego

01.01.2018-31.12.2018

1 188,47

14

09.01.2018

14/2017/2018

Firma Handlowo-Usługowa – Andrzej Lisowski Koszalin

Wynajem hali sportowej

16.01.2018-27.03.2018

1 080,00

15

01.01.2018

15/2017/2018

16/2017/2018

17/2017/2018

18/2017/2018

Orange Polska Spółka Akcyjna

Usługi telekomunikacyjne

01.01.2018-31.12.2018

3 700,00

16

16.01.2018

19/2017/2018

Hurtownia i Wytwórnia Opakowań „Roma” Koszalin

Dostawa środków czystości

16.01.2018-31.12.2018

15 000,00

17

11.01.2018

20/2017/2018

AB 8 Spółka z o.o. Koszalin

Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy

11.01.2018-31.12.2018

2.100,00

18

02.01.2018

21/2017/2018

Usługi Energetyczne

Sławomir Gajek Koszalin

Nadzór nad urządzeniami automatyki węzła cieplnego (CO I CW) oraz wentylacji hali sportowej

02.01.2018-31.12.2018

7.200,00

19

12.01.2018

22/2017/2018

AZS Koszalin

Wynajem hali sportowej

12.01.2018

135,00

20

29.01.2018

23/2017/2018

Hurtownia artykułów biurowych „Druczek” Koszalin

Dostawa papieru na potrzeby ksera szkolnego

01.02.2018-31.12.2018

3.000,00

21

10.01,2018

25/2017/2018

Agencja ochrony „Lex-Crimen” Koszalin

Ochrona elektroniczna obiektu szkoły i konserwacja sytemu monitoringu

01.01.2018-31.12.2018

5 018,00

22

12.12.2018

26/2017/2018

Energia – Obrót S.A. Gdańsk

Zakup energii elektrycznej

01.01.2018-31.12.2018

69 000,00

23

01.01.2018

27/2017/2018

„Top Serwis” Koszalin

Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek

01.02.2018-31.12.2018

6 704,00

24

31.01.2018

28/2017/2018

Poczta Polska SA

Opłaty pocztowe

01.01.2018-31.12.2018

2 231,00

25

22.01.2018

29/2017/2018

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Koszalin

Dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych

01.01.2018-31.12.2018

19 400,00

26

12.02.2018

31/2017/2018

Przedsiębiorstwo Handlowe „DUET” Koszalin

Sprzedaż artykułów papierniczych

12.02.2018-31.12.2018

4 000,00

27

10.01.2018

32/2017/2018

Agencja Ochrony „Lex-Crimen” Koszalin

Usługa dozoru technicznego urządzeń systemu sygnalizacji

01.01.2018-31.12.2018

1 800,00

28

02.01.2018

33/2017/2018

Eden Springs Spółka z o.o. Dąbrowa Górnicza

Sprzedaż wody w butlach

02.01.2018-31.12.2018

500,00

29

23.02.2018

34/2017/2018

„AZS” Spółka Akcyjna Koszalin

Wynajem Sali Sportowej

25.02.2018

135,00

30

26.02.2018

35/2017/2018

„AZS” Spółka Akcyjna Koszalin

Wynajem Sali Sportowej

27.02.2018

135,00

31

27.02.2018

36/2017/2018

Oxford University Warszawa

Wynajem Sali lekcyjnej

08.03.2018

50,00

32

12.03.2018

37/2017/2018

Infomedic.pl Sp. z o.o. Koszalin

Wynajem Sali Sportowej

08.06.2018-10.06.2018

2 460,00

33

16.04.2018

38/2017/2018

„Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości” Warszawa

Wynajem Sali Lekcyjnej

19.04.2018

300,00

34

18.04.2018

39/2017/2018

Klub brydżowy „Kontra”

Wynajem Auli Szkolnej

09.06.2018

Nieodpłatnie

35

11.04.2018

40/2017/2018

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Poznań

Wynajem pomieszczeń szkolnych na odbiór prac egzaminacyjnych i sprawdzanie matur

18.04.2018-30.05.2018

11 808,00

36

26.04.2018

41/2017/2018

Paweł Baranowski

Wynajem małej Sali gimnastycznej

10.14.17.28.05.2018

500,00

37

27.06.2018

42/2017/2018

HA-BART Tomaszów Mazowiecki

Wynajem auli szkolnej

05.10.2018

189,42

38

30.07.2018

43/2017/20189

Usługi Elektryczne VOLT-DAR

Wymiana i Modernizacja skrzynek elektrycznych na korytarzach szkolnych

30.07.2018-31.08.2018

24 600,00

39

30.07.2018

44/2017/2018

Usługi Elektryczne VOLT-DAR

Modernizacja instalacji odgromowej na budynku szkoły

30.07.2018-29.09.2018

19 434,00

40

23.08.2018

45/2017/2018

„MAKSBUD” Koszalin

Modernizacja Hali Sportowej

01.09.2018-22.09.2018

40 000,00

41

12.07.2018

1/2018/2019

Britisch - Word Koszalin

Wynajem Małej Sali Gimnastycznej

07.09.2018-28.09.2018

295,20

42

12.07.2018

2/2018/2019

Anetta Osidus Koszalin

Wynajem Sklepiku szkolnego

01.09.2018-31.12.208

2 800,00

43

24.08.2018

3/2018/2019

HA-BART Tomaszów Mazowiecki

Wynajem auli szkolnej

05.10.2018

189.42

44

28.08.2018

4/2018/2019

Win-Serwis Warszawa

Wynajem Hali Sportowej

28.08.2018-31.12.2018

2 160,00

45

01.09.2018

5/2018/2019

Holiday Park Śrem

Wynajem Małej Sali gimnastycznej

01.09.2018-30.09.2018

360,00

46

01.09.2018

6/2018/2019

Kampa Stare Bielice

Wynajem Małej Sali gimnastycznej

01.09.2018-30.09.2018

360,00

47

10.09.2018

7/2018/2019

Karol Banasik - Koszalin

Wynajem Małej Sali gimnastycznej

18.09.2018-31.12.2018

840,00

48

01.10.2018

9/2018/2019

Remigiusz Cyberny Koszalin

Wynajem Hali sportowej

01.10.2018-31.12.2018

1 620,00

49

01.10.2018

10/2018/2019

Britisch - Word Koszalin

Wynajem Hali sportowej

01.10.2018-31.12.2018

1 620,00

50

01.10.2018

11/2018/2019

Kampa - Stare Bielice

Wynajem Hali Sportowej

01.10.2018-31.12.2018

1 620,00

51

08.10.2018

12/2018/2019

Wilki Koszalin

Wynajem Hali sportowej

08.10.2018-31.12.2018

3 240,00

52

09.10.2018

13/2018/2019

KMPSP Koszalin

Wynajem hali sportowej

11.10.2018-31.12.2019

Nieodpłatnie

53

08.09.2018

14/2018/2019

ZETO Koszalin

Udostępnienie do BIP

08.09.2018-31.12.2018

508,50

54

27.11.2018

15/2018/2019

AZS Koszalin

Wynajem Hali Sportowej

01.12.2018-

90,00

55

20.12.2018

16/2018/2019

ZETO Koszalin

Udostępnienie do BIP

01.01.2019-31.12.2019

615,00

56

02.01.2019

17/2018/2019

Klub Sportowy „WILKI”

Wynajem Hali Sportowej

07.01.2019-31.12.2019

3 600,00

57

03.01.20-19

18/2018/2019

Firma Handlowa Kampa

Wynajem Hali Sportowej

03.01.2019-31.06.2019

2 160, 00

58

02.01.2019

19/2018/2019

Remigiusz Cyberny Koszalin

Wynajem Hali Sportowej

02.01.2019-30.06.2019

2 160,00

59

03.01.2019

20/2018/2019

„Wind Serwis” Sp. z o.o. Koszalin

Wynajem Hali Sportowej

03.01.2019-31.05.2019

2 700,00

60

01.01.2019

21/2018/2019

22/2018/2019

23/2018/2019

45/2018/2019

Orange - telefony

Usługi telekomunikacyjne

01.01.2019-31.12.2019

2 121,00

61

14.11.2018

24/2018/2019

„ENERGA” S.A.

Sprzedaż energii elektrycznej

01.01.2019-31.12.2019

75 000,00

62

03.01.2019

25/2018/2019

Karol Banasiak Koszalin

Wynajem Małej Sali Gimnastycznej

03.01.2019-31.05.2019

1 800,00

63

02.01.2019

26/2018/2019

Anetta Osidus Koszalin

Wynajem Sklepiku Szkolnego

02.01.2019-31.12.2019

7 000,00

64

03.01.2019

27/2018/2019

„Druczek” Koszalin

Zakup papieru do ksera szkolnego

03.01.2019-31.12.2019

5.300,00

65

08.01.2019

28/2018/2019

Uczniowski Klub Sportowy „Ursynów” Warszawa

Wynajem Hali Sportowej

29.01.2019-06.02.2019

1 440,00

66

02.01.2019

29/2018/2019

„Energ” Koszalin

Nadzór nad automatyką węzła cieplnego

02.01.2019-31.12.2019

7 800,00

67

09.01.2019

30/2018/2019

,,Roma” Koszalin

Zakup środków czystości

10.01.2019-31.12.2019

17 700,00

68

10.01.2019

31/2018/2019

„Duet” Koszalin

Zakup artykułów papierniczych, biurowych

10.01.2019-31.12.2019

5 000,00

69

02.01.2019

32/2018/2019

PGK Koszalin

Wywóz nieczystości

02.01.2019-31.12.2019

7 300,00

70

01.01.2019

33/2018/2019

MEC Koszalin

Najem pomieszczenia węzła cieplnego

01.01.2019-31.12.2019

1 188,00

71

27.12.2018

34/2018/2019

35/2018/2019

MWiK Sp. z o.o. Koszalin

Dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków

Odprowadzenie wód gruntowych i roztopowych

01.01.2019-31.12.2019

4 600,00

72

02.01.2019

36/2019/2019

Przychodnia Clinika Koszalin

Badania lekarski pracowników

02.01.2019-31.12.2019

2 500,00

73

02.01.2019

37/2018/2019

„Zdrowa Szkoła”

Najem pomieszczenia na pokój pielęgniarki

02.01.2019-31.12.2019

1,23

74

31.12.2018

38/2018/2019

Ryczałt na samochód

Ryczałt na samochód pracownika

01.01.2019-31.08.2019

640,00

75

14.01.2019

39/2018/2019

KUKS przy I LO

Wynajem Hali Sportowej

28.01.2019-08.02.2019

nieodpłatnie

76

16.01.2019

40/2018/2019

„Top Serwis” Koszalin

Sprzedaż tonerów do drukarek

17.01.2019-31.12.2019

9 000,00

77

14.01.2019

41/2018/2019

Agencja Ochrony „Lex-Crimen” Koszalin

Konserwacja systemu monitoringu szkoły

16.01.2019-31.12.2019

1 771,20

78

14.01.2019

42/2018/2019

Agencja Ochrony „Lex-Crimen” Koszalin

Monitoring obiektu szkoły i hali sportowej

16.01.2019-31.12.2019

2 640,00

79

30.01.2019

43/2018/2019

„AZS” Koszalin

Wynajem hali sportowej

02.02.2019

202,50

80

31.12.2018

44/2018/2019

Poczta Polska

Usługi Pocztowe

01.01.2019-31.12.2019

2 211,00

81

06.03.2019

46/2018/2019

Fundacja Młodzieżowej 

Przedsiębiorczości- Warszawa

Wynajem Sali lekcyjnej

27.03.2019

    300,00

82

19.03.2019

47/2018/2019

Wspólnota Mieszkaniowa

Apartamenty WHITEEE & GREY

Koszalin

Wynajem Auli szkolnej

26.03.2019

    90,00

83

25.03.2019

48/2018/2019

Wspólnota Mieszkaniowa

,,Osiedle Nad Rozlewiskiem” Koszalin

Wynajem Auli szkolnej

29.03.2019

     90,00

86

02.04.2019

49/2018/2019

OKE Poznań

Wynajem sal lekcyjnych

10.04.2019 – 04.06.2019

 

87

03.06.2019

50/2018/2019

Infomedic  Koszalin -                     Targi Seniora

Wynajem Hali Sportowej

21.06.2019 – 22.06.2019

1.600,00

88

07.06.2019

52/2018/2019

Klub Brydżowy ,,Kontra” Koszalin

Wynajem Auli szkolnej

16.06.2019

    105,00

89

07.06.2019

53/2018/2019

InstalInwest Koszalin

Naprawa i bieżąca konserwacja instalacji kanalizacji

24.06.2019 – 15.07/2019

13.960,00

90

24.08.2019

01/2019/2020

Ha-Bart Tomaszów Mazowiecki

Wynajem Auli szkolnej

04.10.2019

      189,00

91

29.08.2019

02/2019/2020

,,British Word” Koszalin

Wynajem Hali sportowej

06.09.2019 – 31.12.2019

   1.440,00

92

29.08.2019

03/2019/2020

,,Wind Service” Koszalin

Wynajem Hali sportowej

04.09.2019 – 31.12.2019

   2.000,00

93

29.08.2019

04/2019/2020

Remigiusz Cyberny -Koszalin

Wynajem Hali sportowej

02.09.2019 – 31.12.2019

   2.160,00 

94

02.09.2019

05/2019/2020

,,Kampa” Stare Bielice

Wynajem Hali sportowej

05.09.2019 – 31.12.2019

   2.000,00

95

03.09.2019

06/2019/2020

Karol Banasiak Koszalin

Wynajem małej Sali gimnastycznej

05.09.2019 – 31.12.2019

   1.440,00

96

19.09.2019

08/2019/2020

KMPSP w Koszalinie

Wynajem Hali sportowej

19.09.2019 – 30.06.2010

nieodpłatnie

97

25.09.2019

09/2019/2020

Krzysztof Chadacz  Mielenko

Wynajem Hali sportowej

26.09.2019 – 31.12.2019

    2.000,00

98

30.09.2019

10/2019/2020

Mariusz Zieliński Koszalin

Wynajem Hali sportowej

02.10.2019 – 31.12.2019

     1.620,00

 99

06.11.2019

11/2019/2020

,,T-EKO” Koszalin

Weryfikacja dokumentacji na wyk. izolacji

06.11.2019 – 30.12.2019

  10,000,00

100

20.12.2019

12/2019/2020

Firma Szkoleniowo-Konsultacyjna ,,AMT”

Szkolenie okresowe BHP pracowników

02.01.2020 – 31.12.2020

    1.000,00

101

29.11.2019

13/2019/2020

  ,,ENEA ‘’

Zakup energii elektrycznej

01.01.2020 – 31.12.2020

  74.000,00

102

 

103

20.12.2019

 

16.12.2019

 

17/2018/2019

 

18/2019/2020

ZETO Koszalin

 

,,Lex-Crimen” Koszalin

Prowadzenie biuletynu informacji publicznej

 

Monitoring obiektu szkoły

20.12.2019 – 31.12.2020

 

01.01.2020-31.12.2020

        800,00

 

     3.200,00

104

16.12.2019

19/2019/2020

,,Lex-Crimen” Koszalin

 

Konserwacja systemu monitoringu

01.01.2020 – 31.12.2020

     1.400,00

105

01.01.2020

23/2019/2020

24/2019/2020

25/2019/2020

26/2019/2020

Orange Sp. A Warszawa

Opłaty telekomunikacyjne

01.01.2020 – 31.01.2020

     2.200,00

106

02.01.2020

29/2019/2020

Usługi Energetyczne ,,ENERG

Koszalin

Nadzór nad automatyką węzłów cieplnych i automatyką wentylacji hali sportowej

02.01.2020 – 31.12.2020

     7.800,00

107

02.01.2020

30/2019/2020

,,AB8 Sp. z o.o Koszalin

Badania lekarskie pracowników

02.01.2020 – 31.12.2020

      2.500,00

108

07.01.2020

32/2019/2020

Przedsiębiorstwo handlowe ,,Duet” Koszalin

Dostawa i zakup artykułów papierniczych

07.01.2020 – 31.12.2020

      3.500,00

109

02.01.2020

33/2019/2020

Hurtownia-Wytwórnia opakowań ,,Roma” Koszalin

Dostawa i zakup  środków czystości

02.01.2020 – 31.12.2020

    20.000,00

110

02.01.2020

34/2019/2020

Hurtownia artykułów biurowych ,,Druczek” Koszalin

Zakup i dostawa papieru do ksera szkolnego

02.01.2020 – 31.12.2020

       3.600,00

111

07.01.2020

35/2029/2020

,,Top Serwis” Koszalin

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

07.01.2020 – 31.12.2020

       7.000,00

112

16.12.2019

36/2019/2020

PGK Koszalin

Wywóz odpadów komunalnych

01.01.2020 – 31.12.2020

       7.200,00

113

24.01.2020

 

40/2019/2020

41/2019/2020

MWiK Sp. z o.o

Dostarczanie wody, odprowadzenie ścieków

01.01.2020 – 31.12.2020

      38.000,00

114

01.01.2020

42/2019/2020

Poczta Polska

Usługi pocztowe

01.01.2020 – 31.12.2020

        2.600,00

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Informatyk I LO Dubois
(2015-02-27 09:09:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Informatyk I LO Dubois
(2020-02-25 13:33:47)

 
liczba odwiedzin: 320165

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X