☰ Menu
I LO im.Stanisława Dubois w Koszalinie
Grafika zawierająca herb I LO im.Stanisława Dubois w Koszalinie

Czwartek 05.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Szkolenia okresowe pracowników z zakresu bhp i p.poż w roku 2020/2021

Załącznik nr 1
do Regulaminu z dnia z dnia 16.02.2018
 
 
DYREKTOR I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM ST DUBOIS W KOSZALINIE
ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na: przeprowadzenie szkoleń pracowników z zakresu bhp oraz p.poż w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro.
 
Zapytanie ofertowe nr 9/2020
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

1.Przedmiot zamówienia:
na przeprowadzenie szkoleń okresowych pracowników I Liceum Ogólnokształcącego im.
St. Dubois w Koszalinie z zakresu bhp i p.poż

2. Zamawiający: Gmina Miasto Koszalin ul Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin
NIP 6692385366 - I Liceum Ogólnokształcące im. St. Dubois w Koszalinie 75-070
Koszalin ul KEN 1, www.liceumdubois.pl, tel 94 342 38 29

3. Termin realizacji zamówienia : 02.01.2020 – 31.12.2020

4. Kryteria oceny ofert:  cena - 100%

5. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 20.12.2019 r. do godz. 11.00

6. Otwarcie ofert nastąpi w I LO w dniu 20.12.2019r. o godz.14.00

7. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto.

8. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę można umieścić w kopercie i opisać nazwą i adresem oferenta oraz nazwą i
adresem zamawiającego, a także napisem „Zapytanie ofertowe nr 9/2020 na
na przeprowadzenie szkoleń z zakresu bhp i p.poż pracowników I Liceum
Ogólnokształcącego im. St. Dubois w Koszalinie w roku 2020:
Oferta będzie również ważna jeżeli zostanie przesłana e- mailem na adres
zamawiającego.

9. wzór oferty do wypełnienia w załączeniu /zał. nr. 1/

10. osoba do kontaktu : kier. gosp. Z. Dymkowski

Koszalin 09.12.2019 r.

szkolenia2

Wytworzył:
Administrator
(2019-12-10)
Udostępnił:
Grzegorz Cholewicz
(2018-10-02 08:56:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Informatyk I LO Dubois
(2020-01-20 11:48:22)
 
liczba odwiedzin: 320176

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X