☰ Menu
I LO im.Stanisława Dubois w Koszalinie
Grafika zawierająca herb I LO im.Stanisława Dubois w Koszalinie

Czwartek 05.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Postępowanie na dostawę świetlówek, żarówek do opraw oświetleniowych

Załącznik nr 1

do Regulaminu z dnia 02.06.2014 r.

 

 

DYREKTOR I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM ST DUBOIS W KOSZALINIE

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na

,, na dostawę świetlówek, żarówek do opraw oświetleniowych zainstalowanych w pomieszczeniach I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois w Koszalinie               

ul Komisji Edukacji Narodowej 1”

 

w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro.

Zapytanie ofertowe nr 10/2020

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

1. Przedmiot zamówienia:

Dostarczenie żarówek , świetlówek do pomieszczeń szkolnych w LO oraz odbiór

i utylizacja zużytych źródeł światła.

2. Zamawiający: I Liceum Ogólnokształcące im. St. Dubois w Koszalinie 75-070 Koszalin ul KEN 1 ,NIP 669-18-59-129, www.liceumdubois.pl,tel 94 342 38 29

3. Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2020r. do 31.12.2020r

4. Kryteria oceny ofert: cena - 100%

5. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 28.01.2020r. do godz. 10.00

6. Otwarcie ofert nastąpi w I LO w dniu 29.01.2020r. o godz. 12.00

7. Do oferty należy załączyć uwiarygodnioną kopię:

    - zaświadczenie o prowadzonej działalności.

8. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto. /Zał. nr1/

9. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę można umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem „Zapytanie ofertowe nr 10/2020 .na zadanie „dostawa świetlówek”.

Oferta będzie również ważna jeżeli zostanie przesłana e- mailem na adres zamawiającego

10. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest:  kierownik gospodarczy Z. Dymkowski tel. 94 342 38 29 w godz. 7.00-15.00

 

 

                                                                                                     

Zał. nr 1                                                                                                         Koszalin ………………

 

 

 

 

                                                                                             …………………………………………

 

                                                                                            …………………………………………

                                                                                            oferent

                                                                  

 

 

 

                                                                                           

                                              ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                   NR 10/2020

             

 

W trybie art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami) tj. co do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na :

 

zakup świetlówek :

 

-T8 długość 150 Spectrum 58W 5250 LM – ciepła biała

-T8 długość 120 Spectrum 36W 3015 LM – ciepła biała

-T8 długość 60 Spectrum 18W 1350 LM – ciepła biała

 

zakup żarówek :

 

-LED E14 Innovo 6W 470 LM ciepła biała  /świeczka/

-LED E27 Diall 3,2W 250 LM ciepła biała

-LED E27 Diall 9,7W 806 LM ciepła biała

-Powerstar HQI-T Osram 250W/D DRO E40

-Powerstar Osram 150W/D DRO E40

Wytworzył:
(2020-01-23)
Udostępnił:
Informatyk I LO Dubois
(2011-06-29 10:36:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Informatyk I LO Dubois
(2020-01-23 08:40:24)

 
liczba odwiedzin: 320156

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X